Thursday, November 15, 2012

www.araxnews.com

Հարգելի այցելու,

Ուրախութեամբ տեղեկացնում ենք,

Արդեն իսկ սկսել է աշխատել թերթիս պաշտոնական կայքէջը, ներքո հիշյալ հասցեի վրա.
Հուսանք, որ ինչպես միշտ, ու դեռ ավելի, աշխուժորեն կհետեւեք մեր լրատվությանը:

Հարգանոք՝ Արաքս շաբաթաթերթի խմբագրություն

No comments: