Saturday, May 17, 2008

ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԸ ԱՍԵԼ Է...

Դո՛ւ, հայ ժողովուրդ, մեծ, ամուր ժողովուրդ: Ինչե՜ր տեսար... Աշխարհք ամեն վրադ թափվեցին. մարդ չմնաց, որ չխոցեր քեզ, ատամ չմնաց, որ չկծեր քեզ եւ գարշապար, որ չկոխեր քեզ... Բայց դու մնացիր մեծ ու անսասան: Աշխարհ լիներ քո տեղը՝ կփլվեր, ովկյան լիներ՝ կցամաքեր, երկինք լիներ՝ կմարեր իր արեւներով ու աստղերով ...

No comments: